Kwaliteit

Pluspraktijk: hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk
Fit & Fysio Dirksland is een pluspraktijk. Dat wil zeggen dat de praktijk niet alleen voldoet aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stap verder gaat. We zijn transparant over de zorg die geleverd wordt, we bieden aanvullende programma’s en leveren aantoonbaar kwalitatieve zorg. Daarnaast scoren we goed op de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, procedures voor het in kaart brengen van klachten en het aantal behandelingen dat gemiddeld nodig is om een klacht te verhelpen. Ook de bereikbaarheid, openingstijden en wachttijd zijn een reden waarom Fit & Fysio Dirksland een pluspraktijk is.

Het pluscertificaat is het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk binnen de fysiotherapie. Door middel van een externe plus-audit (een controle uitgevoerd door een extern bedrijf) is onze praktijk mei 2018 voor de vijfde keer beoordeeld op deze hoge kwaliteitseisen. Opnieuw heeft onze praktijk laten zien tot het topsegment te behoren, want ook deze audit is met een positief resultaat afgerond.

HKZ-Certificering
Sinds juni 2010 is Fit & Fysio Dirksland HKZ-gecertificeerd, voor alle fysiotherapeutische diensten en medische fitness. Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering. Elke 3 jaar dit wordt opnieuw getoetst.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:
– De zaken intern goed op orde heeft
– De klant principieel centraal stelt
– Betrouwbare resultaten kan presenteren
– Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Klanttevredenheidsonderzoek
Fit & Fysio Dirksland waarborgt haar kwaliteit op diverse manieren. Wij meten permanent de tevredenheid van onze cliënten, in het begin van de behandeling en achteraf. Dit doen we via een online tevredenheidsonderzoek. Uit de onderzoeken blijkt dat Fit & Fysio Dirksland mag spreken van een hoge klanttevredenheid: over heel 2019 werden we beoordeeld met een 8.8!

AED
Wist u dat in ons pand een AED aanwezig is? Alle medewerkers zijn nl. getraind in het gebruik van een AED én in reanimatie. De AED bij Fit & Fysio Dirksland is bereikbaar tijdens onze openingstijden.