Kwaliteit

Kwaliteit wordt elk jaar getoetst door een onafhankelijk bureau
Fit & Fysio Dirksland is een gecertificeerde Keurmerkpraktijk. Dat wil zeggen dat de praktijk niet alleen voldoet aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stap verder gaat. We zijn transparant over de zorg die geleverd wordt, we bieden aanvullende programma’s en leveren aantoonbaar kwalitatieve zorg. Daarnaast scoren we goed op de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, procedures voor het in kaart brengen van klachten en het aantal behandelingen dat gemiddeld nodig is om een klacht te verhelpen. Ook de bereikbaarheid, openingstijden en wachttijd zijn een reden waarom Fit & Fysio Dirksland een ’toppraktijk’ is.

Certificering vindt elk jaar plaats door het controle (audit) door een extern en onafhankelijk bedrijf.

Keurmerk Praktijk
De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Daartoe faciliteren ze dataverzameling en het proces van ‘leren en verbeteren’.

Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid.

Het Keurmerk betekent dat een organisatie:
– De zaken intern goed op orde heeft
– De klant principieel centraal stelt
– Betrouwbare resultaten kan presenteren
– Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Klanttevredenheidsonderzoek
Fit & Fysio Dirksland waarborgt haar kwaliteit op diverse manieren. Wij meten permanent de tevredenheid van onze cliënten, in het begin van de behandeling en achteraf. Dit doen we via een online tevredenheidsonderzoek. Uit de onderzoeken blijkt dat Fit & Fysio Dirksland mag spreken van een hoge klanttevredenheid: over heel 2021 werden we beoordeeld met een 9.2!

AED
Wist u dat in ons pand een AED aanwezig is? Alle medewerkers zijn nl. getraind in het gebruik van een AED én in reanimatie. De AED bij Fit & Fysio Dirksland is bereikbaar tijdens onze openingstijden.