Veelgestelde vragen

Met de fysiotherapeut bent u weer snel in beweging

Snel op de fiets een boodschap halen. Soepel door het verkeer manoeuvreren. In huis even een plintje schilderen. Fietsen, lopen, bukken, daar denkt u eigenlijk niet bij na. Tot het moment dat u last krijgt van een zeurende knie, pijn in uw rug of andere lichamelijke klachten…herkenbaar? Dan pas vraagt u zich af hoe u er zo snel mogelijk weer van afkomt. De fysiotherapeut helpt u er weer bovenop.

De specialist in beweging

Bijna drie miljoen mensen vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Deze specialist zorgt dat u weer zo optimaal mogelijk kunt bewegen. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk, de fysieke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een sportblessure, een verkeerde beweging of gewoon, omdat het lichaam ouder wordt. De fysiotherapeut gaat resultaatgericht aan het werk, met de bedoeling om u zo snel mogelijk en zo goed mogelijk weer op de been te helpen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie en mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zodanig dat u er weer plezier in krijgt om op de fiets te springen of een mooie wandeling te maken.

Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hoeft dus niet langs de huisarts om een verwijsbriefje te vragen. De voordelen: u komt direct bij de specialist terecht en kunt dus meteen aan uw herstel werken. De fysiotherapie kent verschillende specialisaties. Voor iedereen is er dus wel een specialist, of u jong bent of oud, last hebt van klachten opgedaan tijdens het sporten of het werk of specifieke fysieke klachten hebt aan bijvoorbeeld het bekken, uw kaakgewricht, uw wervelkolom of een opgezette arm na een borstoperatie. Op de website www.defysiotherapeut.com van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie vindt u 20.000 geregistreerde fysiotherapeuten met hun specialisme. Via een zoekfunctie komt u terecht bij een geschikte specialist bij u in de buurt.

In goede handen

Afhankelijk van hoe mobiel u bent, komt de fysiotherapeut aan huis, naar een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardentehuis of verpleeghuis) of gaat u naar de praktijk voor fysiotherapie. De eerste afspraak bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek waarin vastgesteld wordt of u bij deze fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Als dat het geval is, stelt hij vervolgens in overleg met u een behandelplan op. Maatwerk, helemaal toegesneden op uw klachten en uw lichaam.

Een behandeling op uw lijf geschreven

De fysiotherapeut spoort de oorzaak en daarmee samenhangende problemen van de klacht op en tracht deze, door middel van onder andere oefentherapie, weg te nemen. Als de oorzaak van een klachten eenmaal is verdwenen, zullen de symptomen zich ook niet meer voordoen en kan uw lichaam op een natuurlijke manier herstellen. Meestal maakt de fysiotherapeut daarbij gebruik van oefentherapie: op die manier verbetert hij samen met u de bewegingsmogelijkheden van gewrichten en vergroot hij de spierkracht.

Het doel van fysiotherapie kan ook een andere houding zijn of een beter evenwicht. Bij hyperventilatie-klachten leeft de fysiotherapeut u een andere ademhalingstechniek aan zodat u goed kunt ontspannen.

U kunt ook voor preventief advies en voorlichting bij de fysiotherapeut terecht. Als u bijvoorbeeld weer op een verantwoorde manier wilt beginnen met sporten, stelt de fysiotherapeut een beweegplan voor u op. Altijd afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en rekening houdend met uw wensen.

Bent u goed verzekerd?

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie alleen voor chronische patiënten vanaf de twintigste behandeling (overleg met uw fysiotherapeut of u in deze categorie valt) of voor jongeren tot 18 jaar. Het is dus aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Uw zorgverzekeraar kan u exact vertellen wat de vergoeding bedraagt. Voor behandelingen die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden, ontvangt u een rekening.

Zekerheid over kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven.

 

Bron: KNGF

Als iemand zorg nodig heeft in een ziekenhuis, polikliniek of zelfstandig behandelcentrum, is deze persoon, als hij aangeeft verzekerd te zijn voor de Zorgverzekeringswet, verplicht zich te identificeren. De zorgverlener moet vaststellen dat degene die op het verzekeringsbewijs vermeld staat ook degene is die het identiteitsbewijs overlegt.
In de Wet op de Identificatieplicht zijn de volgende documenten genoemd waarmee de identiteit van personen kan worden vastgesteld. Het moet gaan om geldige documenten:
1. Nationaal paspoort
2. Nederlandse identiteitskaart
3. Rijbewijs
4. Diplomatiek paspoort
5. Dienstpaspoort
6. Reisdocument voor vreemdelingen
7. Reisdocument voor vluchtelingen
8. Een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 beschikt ter vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

Sinds 2006 hebt u geen verwijsbiefje meer nodig als u naar een fysiotherapeut wilt. U mag natuurlijk eerst uw huisarts raadplegen als u dat liever doet, maar u bent vrij om zelf te kiezen voor rechtstreeks contact met een fysiotherapeut. We noemen dit DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.
Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut eerst een screening uitvoeren om te bepalen of fysiotherapie een goede behandelmethode voor u is. Door middel van een zogeheten rode vlaggen lijst (opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) wordt gekeken of de fysiotherapeut door kan gaan met de intake of dat het toch verstandiger is om de huisarts te consulteren.
Behandeling vindt dus plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of zonder verwijzing volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF, klik hier voor informatie).
Als u niet in staat bent om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.

Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van de fysiotherapeut. In 2005 verandert dit en bepalen de fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut betere service of kwaliteit levert, bijvoorbeeld ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie, dan kan er een hoger tarief gelden.
De overheid wil met een “vrije markt” de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken.
Door de vrije tarieven zullen fysiotherapeuten verschillende prijzen rekenen voor een zelfde behandeling. Iedere fysiotherapeut is verplicht een tarievenlijst op te hangen in zijn praktijk. U kunt hierop zien wat de tarieven zijn die uw fysiotherapeut voor een behandeling berekent. U kunt mede op basis hiervan zelf bepalen bij welke fysiotherapeut u zich wilt laten behandelen. Om een goede keuze te maken voor de juiste fysiotherapeut, is het ook van belang om te kijken naar de kwaliteit en de service die geleverd wordt.

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut, ontvangt u meestal geen factuur en worden uw fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoed. De tarievenlijst is dan voor u minder van belang. Wanneer u wel een factuur ontvangt van uw fysiotherapeut, die u eventueel (deels) bij uw verzekeraar kunt declareren, dan is de tarievenlijst zeker van belang. U kunt de prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Heeft uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf de factuur en is de tarievenlijst weer van belang.

Fit & Fysio Dirksland heeft contracten met alle zorgverzekeraars:

 • DSW (inclusief Stad Holland en InTwente)
 • ONVZ (inclusief PNO zorg en VVAA)
 • Menzis (Inclusief Anderzorg, PMA, Azivo en Hema)
 • Achmea (inclusief Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Prolife, Interpolis, ZieZo, IAK/Avéro Achmea)
 • VGZ (inclusief United Consumers, UMC, Univé, Zekur.nl, IZZ, IZA, Bewuzt, Aevitae/VGZ)
 • CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA, Delta Lloyd)
 • Zorg en Zekerheid, Eno
 • ASR (inclusief Ditzo en De Amersfoortse)
 • Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect)
 • De Friesland
 • Caresq/Caresco (inclusief Promovendum, National Academic en Besured)

Tarief/vergoeding
Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen en u dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden. Check dus zelf uw polisvoorwaarden. Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren we digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de praktijktarieven die ophangen in de wachtkamer en ook te lezen zijn op de website (klik hier voor tarieven).

Vergoedingen
Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel is er het een en ander veranderd. De behandelingen voor kinderen tot 18 jaar blijven volledig vergoed vanuit de hoofdverzekering, vaak met een maximum van 9 tot 12 behandelingen per jaar. Bij chronische patiënten worden de kosten vanaf de 21e behandeling uit de hoofdverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen dienen chronische patiënten zelf of uit hun aanvullende verzekering te betalen. De overheid heeft bepaald welke chronische klachten voor deze vergoeding in aanmerking komen in de zogenaamde chronische lijst.
Let op : Niet alle chronische aandoeningen hebben een chronische code. Die aandoeningen die géén chronische code hebben worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering en wel voor zover u ervoor verzekerd bent. Dit geeft zéér vaak verwarring. De arts of specialist heeft gezegd dat het een chronische klacht is. U komt bij de fysiotherapeut en die zegt dat uw aandoening niet voor chronische vergoeding in aanmerking komt. Dit komt dan omdat uw aandoening niet op de lijst voorkomt van chronische aandoeningen die voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking komen.
De meeste behandelingen zullen dan ook vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Het soort aanvullende verzekering dat u heeft afgesloten bepaalt hoeveel behandelingen er worden vergoed. Mocht u regelmatig gebruik maken van fysiotherapie, dan is het raadzaam een aanvullende verzekering af te sluiten die alle medisch noodzakelijke fysiotherapie vergoedt.

Eigen risico
Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. De zorg die nu buiten de no-claim valt, valt ook niet onder het eigen risico.
Concreet voor de fysiotherapie geldt: fysiotherapie die onder de basisverzekering valt, dus alleen bij chronische indicaties vanaf de 21e behandeling, vallen onder de basisverzekering en daarmee ook in de regeling van het verplicht eigen risico. In de andere gevallen valt fysiotherapie niet in de regeling van het eigen risico.

Tarieven 2024
klik hier voor de tarievenlijst.

Betalingsvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten, verricht door ieder persoon –natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.

De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

Bij behandelingen dienen afspraken –indien noodzakelijk- minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.

Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal € 12,50 in rekening worden gebracht.

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door de patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van de cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de onderstaande tarieven (excl. BTW):

Minimumtarief € 40,-

15% over eerste € 2.500,-

10% over volgende € 2.500,-

5% over volgende € 5.000,-

1% over volgende € 190.000,-

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,–Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

klik hier voor de betalingsvoorwaarden in pdf-formaat.

Neem bij uw eerste afspraak uw zorgpas en een geldig identiteitsbewijs mee.
Bent u verwezen door een arts neem dan ook de verwijsbrief mee.
In verband met de hygiëne verzoeken wij u bij ieder bezoek een badlaken en handdoek mee te nemen.
Dus: zorgpas, ID kaart, evt verwijsbrief van de arts en een badlaken en handdoek.

Wanneer u een afspraak voor fysiotherapie niet kunt nakomen, belt u dan minstens 24 uur van te voren af.
Als u later belt dienen wij de behandeling in rekening te brengen. De fysiotherapeut heeft namelijk tijd voor u gereserveerd.
Telefoonnummer: (0187) 603938

U kunt ook altijd uw behandeling per e-mail afmelden (óók in het weekend):info@fitenfysiodirksland.nl

Al uw rechten en plichten als patiënt vallen onder de “Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)”. Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en zorgverlener; in dit geval de fysiotherapeut. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte of aandoening te genezen, te voorkomen, de gevolgen van de ziekte of aandoening te reduceren of de gezondheidstoestand te beoordelen.
De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.

De plichten van de patiënt:
De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn probleem. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter diagnose stellen en kan hij betere zorg verlenen. Dit klinkt logisch en redelijk, maar vaak worden uit schaamte, gemakzucht of onverschilligheid, of in de overtuiging dat het onbelangrijk is informatie weggelaten of anders wordt voorgesteld. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. Een andere belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener betalen.

Het recht van de patiënt op informatie:
Als patiënt heeft u recht op informatie, in begrijpelijke taal, over uw ziekte of aandoening, de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De zorgverlener zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk geven, zodat de patiënt die nog eens rustig kan nalezen. Als de zorgverlener denkt dat bepaalde informatie bij de patiënt slecht zal vallen, dan is dat geen reden om de patiënt deze informatie niet te geven. Alleen als naar het oordeel van de zorgverlener het geven van bepaalde informatie ernstig nadeel voor de patiënt zal opleveren, dan verstrekt hij die informatie niet. De zorgverlener is wel verplicht dit met een andere zorgverlener te overleggen. Alleen met voldoende informatie kunt u goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. De WGBO schrijft dit ook voor: u beslist samen met de hulpverlener wat er gaat gebeuren.

Het recht van de patiënt om geen informatie te willen:
Als een patiënt zegt bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt hij die informatie niet, tenzij dit ernstig nadeel voor zichzelf of anderen oplevert, dan krijgt de patiënt toch die informatie van de zorgverlener.

Het recht van de patiënt op inzage in zijn dossier:
Van iedere patiënt wordt een medisch dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Omdat het dossier gaat over uw lichaam en gezondheid kunt u het uiteraard inzien, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Op de hulpverlener na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij u daar toestemming voor geeft. Tot inzage dient zo spoedig mogelijk gelegenheid te worden gegeven. U heeft recht op kopieën van uw dossier, waarvoor de zorgverlener een redelijk bedrag in rekening mag brengen.
Als u een andere visie heeft dan welke in uw dossier staat, dan mag u aan de zorgverlener vragen om uw dossier te wijzigen of om u visie toe te voegen aan het dossier.
Medische dossiers moeten minimaal 20 jaar bewaard blijven. Op schriftelijk verzoek van een patiënt moet echter een dossier binnen 3 maanden vernietigd worden door de zorgverlener, tenzij dat in strijd is met de wet of nadeel voor een ander dan de patiënt kan opleveren. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden een aandoeningen die mogelijk erfelijk bepaald zijn. In het belang van anderen zal een goede zorgverlener in zulke gevallen het verzoek om vernietiging van een dossier naast zich neer leggen. Ook de mogelijkheid van wetenschappelijk onderzoek verzet zich tegen het vernietigen van bepaalde medische dossiers.

Het recht van de patiënt op bescherming van zijn privacy:
De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als niemand die kan waarnemen, tenzij de patiënt daarmee instemt. Het medische dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degene die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen onder strikte voorwaarden.
Het overlijden van een patiënt betekent niet dat diens privacy niet beschermd hoeft te worden. Ook na de dood hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de zorgverlener zeker weet dat de patiënt daar geen bezwaar tegen gehad zou hebben.

De plicht van de zorgverlener informatie te verstrekken:
Niet alleen heeft de patiënt recht op informatie, de zorgverlener is zelfs verplicht de patiënt informatie te verschaffen. De zorgverlener moet in voor de patiënt te bevatten bewoordingen vertellen over het onderzoek, de voorgestelde behandeling en alternatieven, en de gezondheidstoestand van de patiënt. Hierbij wordt wel het principe der redelijkheid gehanteerd: als er bijvoorbeeld een kans van één op een miljoen is op een bepaalde bijwerking van een bepaalde behandeling, dan hoeft dat niet besproken te worden.

De plicht van de zorgverlener een medisch dossier bij te houden:
In het medische dossier moeten aantekeningen gemaakt worden door de zorgverlener over de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. Dit alles voor zover dit voor een goede zorgverlening aan de patiënt nodig is.
De zorgverlener moet het dossier minimaal 20 jaren bewaren, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goede hulpverlener voortvloeit.

De plicht van de zorgverlener de privacy van de patiënt te bewaren:
Het is de plicht van de zorgverlener er voor te zorgen dat geen inlichtingen over de patiënt aan derden ter beschikking komen. Tenzij de patiënt hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Alleen personen die direct bij het onderzoek en de behandeling betrokken zijn, mogen over de patiëntgegevens beschikken.
Zonder toestemming van de patiënt kunnen wel gegevens aan derden verstrekt worden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek indien het vragen van toestemming niet mogelijk is en de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of het vragen van toestemming niet redelijk is en de gegevens niet tot de patiënt herleidbaar zijn.
Als een patiënt echter uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het verstrekken van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, dan mag de zorgverlener geen gegevens verstrekken.
Het wetenschappelijk onderzoek moet wel een algemeen belang dienen en het moet ook niet zonder de patiëntgegevens uitgevoerd kunnen worden. Als er gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek verstrekt worden, dan wordt dat door de zorgverlener in het dossier genoteerd.

Het recht van de zorgverlener om verzoeken van een patiënt te weigeren:
Voor diverse beroepen in de gezondheidszorg gelden professionele standaards. De zorgverlener heeft het recht om niet op een onredelijk verlangen van de patiënt in te gaan. De zorgverlener laat zich bij het nemen van zijn beslissingen leiden door zijn eigen deskundigheid en mag bijvoorbeeld een verzoek van de patiënt weigeren om een röntgenfoto te laten maken. Hulpverleners hebben de plicht om goede zorg te verlenen. Maar u kunt een arts of hulpverlener bijvoorbeeld niet dwingen u te behandelen, als die behandeling volgens hem weinig zin heeft.

Toestemming van de patiënt is vereist:
Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt. De patiënt beslist uiteindelijk of er wel of niet behandeld wordt, niet de zorgverlener. De patiënt heeft het recht een behandeling of onderzoek te weigeren en gegeven toestemming weer in te trekken.
Bij ingrijpende onderzoeken of behandelingen wordt uitdrukkelijk om de toestemming van de patiënt gevraagd. In de overige gevallen wordt ervan uitgegaan dat de patiënt stilzwijgend toestemming geeft. Wanneer de patiënt daar om vraagt, wordt in het medische dossier genoteerd voor welke behandeling of onderzoeken toestemming is verleend.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet AVG (voorheen  Wet Bescherming Persoonsgegevens) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Privacyreglement AVG
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is  een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Privacyreglement Patiënten van Fit & Fysio Dirksland

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 Privacyverklaring:

Fit & Fysio Dirksland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fit & Fysio Dirksland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fit & Fysio Dirksland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover heeft kunt u contact met ons opnemen.

 • Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Fit & Fysio Dirksland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen)
 • het behandelen van geschillen
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fit & Fysio Dirksland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en Voorletters
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN
 • Identiteitsnummer van identiteitsbewijs (ID kaart, Rijbewijs, Paspoort)
 • Verzekeringsgegevens zorgverzekeraar

Uw persoonsgegevens worden door Fit & Fysio Dirksland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende minimaal 20 jaar.
 • Verstrekking aan derden

De medewerkers van Fit & Fysio Dirksland hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van o.a. het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 • Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 • Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 • Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 • Bewaartermijn

Fit & Fysio Dirksland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fit & Fysio Dirksland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Rechten omtrent uw gegevens

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 • Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 • Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Klik hier voor het privacyreglement.

Contact-Informatie
Fit & Fysio Dirksland heet uw commentaar betreffende deze privacyverklaringen welkom. Als u van mening bent dat Fit & Fysio Dirksland niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Fit & Fysio Dirksland via info@fitenfysiodirksland.nl.

Bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.

Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

De meeste fysiotherapie wordt vanaf 18 jaar vergoed vanuit de aanvullende verzekering, bijvoorbeeld bij rugklachten, nek- of schouderpijn of een knieblessure. Maar er zijn uitzonderingen wanneer u een indicatie heeft:

 • bij urine-incontinentie worden de eerste negen behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering;
 • bij Claudicatio Intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, krijgt u de eerste 37 behandelingen fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering;
 • bij artrose aan de knie of heup wordt eenmalig maximaal twaalf extra behandelingen oefentherapie vergoed per jaar vanuit de basisverzekering;
 • bij revalidatie als gevolg van corona komt u mogelijk ook in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit heeft de overheid onder bepaalde voorwaarden tijdelijk toegevoegd aan het basispakket.

Fysiotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan komen de kosten voor eigen rekening.

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed wordt.

Hierbij is belangrijk te weten dat de vergoeding pas ná de 20e behandeling geldt. De eerste 20 zult u zelf moeten betalen óf worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Voor zorg uit de basisverzekering geldt het ‘eigen risico’.

Het eigen risico is ingesteld om te voorkomen dat onze zorgpremie onbetaalbaar wordt. Daarnaast wil de overheid iedereen bewust maken van de zorgkosten. De hoogte van het eigen risico wordt elk jaar bepaald door de overheid. Op Prinsjesdag wordt dit bekendgemaakt. Het verplichte eigen risico is voor 2023 €385,-. Dit betekent dat u in totaal over het hele jaar eerst €385,- eigen risico betaalt voor de zorg die u heeft gebruikt die onder de basisverzekering valt.

Het is verstandig om voor een minimaal eigen risico van €385,-. te kiezen wanneer u verwacht meer zorg nodig te hebben. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u nog een vrijwillig eigen risico kiezen. Het maximale vrijwillig extra eigen risico is €500,-, wat een totaal eigen risico van €885,- betekent. Bij een vrijwillig eigen risico geeft de zorgverzekeraar korting op de maandelijkse kosten. Dit is een verstandige keuze wanneer u over het algemeen weinig zorg nodig heeft en verwacht dat dit het aankomende jaar zo blijft. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.